GRATIS INTERNET OFFERTE

Wat doen wij?

Specialisten op het gebied van bodemafsluiting, kruipruimtes isoleren, vloeren isoleren, kruipruimte maken, kruipruimtes leegzuigen, kelders maken, sleuven zuigen, terrassen en kruipruimtes ophogen, drainages en rioleringen plaatsen.

Werkzaam door geheel Nederland. Actief sinds 2007.

Voor particulieren, bedrijven en overheden

Subsidie 2022: 2 landelijke subsidies voor kruipruimte isolatie

In 2022 zijn er twee relevante landelijke subsidieregelingen:

1. 20% subsidie op bodem- / kruip- / vloerisolatie en

2. Laag BTW tarief van 9% op arbeidskosten voor isolatiewerken (in plaats van 21%)

Zand zuigen

Het op- of wegzuigen van zand

Met dezelfde apparatuur waarmee zand en andere droge stoffen op een bepaald lokatie of in een ruimte 'geblazen' worden, kan ook zand of andere droge stoffen opgezogen of weggezogen worden.

U kunt dan denken aan bijvoorbeeld het wegzuigen van zand onder de woning om een aannemer zo de gelegenheid te geven een (hobby)kelder te maken of eventueel een appartement.

Zand onder woning weggezogen tbv maken souterain

Handig voor (bouw)bedrijven en overheden

Zand wegzuigen t.b.v. bouwputten of damwanden

Ook voor weg- en waterbouwprojecten, industri le proujecten e.d. is de techniek van het wegzuigen van droge stoffen als zand, grond en andersoortig heel bruikbaar.

Op sommige plaatsen is het moeilijk om een graafmachine in te zetten terwijl met een drogestoffenwagen op een afstand van maximaal 100 meter zand e.d. weggezogen kunnen worden.

Zolang er een medewerker met een zuigslang bij kan komen is het een mogelijkheid. Ook voor het opzuigen op grotere hoogtes of dieptes zijn deze machines een uitkomst

Droge stoffen zuigen

De gecertificeerde partners van De Bodemafsluiter.NL bieden een ruim dienstenpakket. Niet alleen is men gespecialiseerd in de diverse vormen van aanbrengen van kruipruimte isolatie en bodemafsluiting, maar ook de volgende werken kunnen verricht worden (beperkte opsomming) :

  • sleuven en ruimtes onder gebouwen vrijzuigen

  • zuigen van allerhande soorten droge stoffen zoals grond, kalkkorrels, stenen, grind, en overige droge stoffen

  • opzuigen van grind van daken en terrassen

  • boomwortels vrijzuigen

  • kabels en rioleringen vrijzuigen

  • allerhande andere werken waarbij droge stoffen gezogen dienen te worden c.q. verwijderd dienen te worden.

Kruipruimtes en kelders

Dit onderdeel beperkt zich tot het op en wegzuigen van grond, zand en stenen ten behoeve van het maken van een kruipruimte of kelder.

Leegzuigen kruipruimte door middel van vacuümtechniek

Kelderbouw

M.b.v. speciale zuigslangen wordt zand onder de woning weggezogen en afgevoerd naar een stortlocatie.

Sleuf in grond vrijgezogen.

VRIJBLIJVENDE PRIJSINDICATIE

Wilt u weten wat het eventueel zou kosten indien wij voor u werkzaamheden gaan verrichten? Vraag dan een GRATIS INTERNETOFFERTE aan en wij zorgen voor een snelle offerte voor de werkzaamheden van uw keuze.Tevens brengen wij direct de subsidiemogelijkheden voor u in kaart