Vochtige of natte kruipruimte

Vochtproblemen in de kruipruimte ?

Grondwater in de kruipruimte zorgt voor veel overlast

Grondwater in de kruipruimte zorgt voor veel overlast

Natte kruipruimte

De meeste huizen en gebouwen in Nederland hebben een zogenaamde kruipruimte die onder het gehele pand doorloopt. De kruipruimte dient in feite voor het kunnen bereiken van uw leidingwerk als electriciteit, gas en riolering. De bodem van een kruipruimte bestaat meestal uit directe ondergrond en soms uit een betonnen vloer. Omdat een natuurlijke ondergrond zich in feite hetzelfde gedraagd als de gewone buitengrond heeft u te maken met dezelfde eigenschappen. De ondergrond kan vochtig worden, kan verzakken, (on)gedierte kan er zich nestelen, schimmel- en zwamvorming behoort tot de mogelijkheden en ga zo maar door.

Wat bewoners zich vaak niet realiseren is dat zich direct onder hun houten/betonnen of andersoortige vloer een dergelijke koude en vochtige ruimte zich bevindt.

U kunt het eigenlijk vergelijken met vloerverwarming, maar dan de tegengestelde versie: onder de gehele vloer bevindt zich een laag koude, vochtige lucht die er continu voor zorgdraagt dat u meer moet stoken om het binnenklimaat comfortabel te houden.

Vervuilde kruipruimte door rioolproblemen

Vervuilde kruipruimte door rioolproblemen

Vochtige kelder

Heeft u een vochtige kelder ? Dan zijn er naar alle waarschijnlijkheid fouten gemaakt tijdens de bouw of u heeft een ouder huis. Veelal lekken deze constructies op de kim, de aansluiting tussen wanden en vloeren of op de doorvoer van kabels en leidingwerk. Door de continu hydrostatische druk van het grondwater en zakkend hemelwater ondervindt u lekkage. De beste en goedkoopste oplossing hiervoor is het creëeren van een inwendige 'schil' in combinatie met het repareren van de lekkages middels constructief verlijmen en het waterwerend maken van uw keldermuren middels het injecteren van de muren.

Water in kruipruimte

O.a. door hydrostatische druk en mankementen in de fundering komt water in de kruipruimte terecht.

Hoe ontstaat vocht in de kruipruimte of kelder ?

  • breuken of onvoldoende vochtwerendheid in de funderingsmuren waardoor vocht naar binnen sijpelt
  • kruipruimte is veelal koud waardoor waterdamp condenseert in de kruipruimte
  • breuk of afscheuren riolering waardoor waterlekkage
  • lekkage door kapotte waterleiding
  • hydrostatische druk (grondwater)
  • lekkage door ventilatie-openingen
Natte kruipruimtevloer

Bodem van kruipruimte bestaat doorgaans uit vochtige grond

Gebruik huis-tuin-keuken middelen nutteloos

Het gebruiken van huis-tuin- en keukenmiddelen als allerlei waterwerende coatings heeft weinig effect op een lekke kelder of kruipruimtes. Vanwege de continu druk van het water krijgt u vroeg of laat wederom lekkages.

Tekening kruipruimte

Kruipruimte beslaat veelal de gehele begane grond oppervlakte van de woning

Oplossing wateroverlast kruipruimtes

Kortom, in Nederland is een gemiddelde kruipruimte een vochtige aangelegenheid. Uit onderzoek van Stichting Eigen Huis is naar voren gekomen dat zeker 40 % van de kruipruimtes van Nederlandse woningen vochtig is en daardoor overlast geeft.

Belangrijke vraag: wat kunt u er aan doen ?

Hieronder lees u de oplossingen:

Oplossingen vochtige kruipruimtes

Kruipruimte isoleren Isoleren van de kruipruimte met schelpen of zand

Bodemafsluiting Bodemafsluiting is het aanbrengen van een laag isolerend materiaal waarmee de ondergrond afgeslot...

Vloer isoleren Een andere veelgebruikte manier om de vochtige en koude lucht van de kruipruimte tegen te gaan is...

Vrijblijvende prijsindicatie

Gratis Internet Offerte Aanvragen

Wilt u weten wat het eventueel zou kosten indien wij voor u een nieuwe bodemafsluiting aanbrengen ? Vraag dan een GRATIS INTERNETOFFERTE aan en wij zorgen voor een snelle offerte voor het zandblazen of zandspuiten of schelpen blazen. Wij brengen direct de subsidiemogelijkheden voor u in kaart !

Kruipruimte Isolatie Specialisten

Debodemafsluiter

Klik voor meer info

Achter De Bodemafsluiter zit een groep van gerenommeerde en gespecialiseerde bedrijven die aanvullende werkzaamheden verrichten die allen te maken hebben met vocht en stankproblemen in kruipruimtes. Deze bedrijven zijn gecertificeerd, lid van organisaties als Uneto-VNI en Stichting Industriële Reiniging (SIR) en gezamenlijk meer dan 75 jaar ervaring op dit gebied.

WERKZAAMHEDEN WORDEN MET GARANTIE UITGEVOERD.

Schelpisolatie positief bij Tros Radar

Bron: Trosradar.nl Weergave van uitslag tevredenheidsonderzoek onder 24000 panelleden van Vereniging Eigen Huis

Bron: Trosradar.nl

Weergave van uitslag tevredenheidsonderzoek onder 24000 leden van het Tros Radar Testpanel.

Op 16 maart heeft Tros Radar in samenwerking met Vereniging Eigen Huis een special over vochtige kruipruimtes en kruipruimte isolatie uitgezonden. Als toonaangevende website werd www.debodemafsluiter.nl (oude versie) in het introductiefilmpje getoond, waarvoor onze dank. Belangrijker zijn echter de feiten : 40 % van de huishoudens in Nederland heeft last van een vochtige kruipruimte en van de 24000 leden van het Tros Radar Testpanel.gaf maar liefst 80 % aan tevreden te zijn over schelpen als kruipruimte isolatie, de hoogste tevredenheidsscore van alle onderzochte mogelijkheden. Hoewel schelpen iets duurder zijn dan de overige methodes, heeft dit natuurprodukt enkele unieke eigenschappen die het bij uitstek geschikt maken voor kruipruimte isolatie.

Tros Radar Uitzending Kruipruimte Isolatie