Specialisten op het gebied van bodemafsluiting, kruipruimtes isoleren, vloeren isoleren, kruipruimte maken, kruipruimtes leegzuigen, kelders maken, sleuven zuigen, terrassen en kruipruimtes ophogen, drainages en rioleringen plaatsen. Werkzaam door geheel Nederland.

GRATIS INTERNET OFFERTE

Grond wegzuigen

Het op- of wegzuigen van grond

Complete sleuven en gangen zuigen voor riolering

Sleuven in grond zuigen t.b.v. aanleg riolering

Met dezelfde apparatuur waarmee zand en andere droge stoffen op een bepaald lokatie of in een ruimte 'geblazen' worden, kan ook zand of andere droge stoffen opgezogen of weggezogen worden.

U kunt dan denken aan bijvoorbeeld het wegzuigen van zand onder de woning om een aannemer zo de gelegenheid te geven een (hobby)kelder te maken of eventueel een appartement.

Maar ook het wegzuigen van grond onder woningen vandaan of uit tuinen behoort tot de mogelijkheden.

Voor bedrijven is er de aantrekkelijke optie om kabels en overig leidingwerk vrij te zuigen zonder beschadigingen.

Tevens hebben wij voor het grovere werk diverse machines waarbij grond en stenen tot op afstanden van wel 125 meter weggezogen kunnen worden met zuigslangen met een diameter van maar liefst 25cm !

Handig voor (bouw)bedrijven en overheden

Leidingwerk vrijgezogen zonder gevaar voor kabelschade

Ook voor weg- en waterbouwprojecten, industriële projecten e.d. is de techniek van het wegzuigen van droge stoffen als zand, grond en andersoortig heel bruikbaar.

Op sommige plaatsen is het moeilijk om een graafmachine in te zetten terwijl met een drogestoffenwagen op een afstand van maximaal 100 meter zand e.d. weggezogen kunnen worden.

Zolang er een medewerker met een zuigslang bij kan komen is het een mogelijkheid. Ook voor het opzuigen op grotere hoogtes of dieptes zijn deze machines een uitkomst

Grond tussen boomwortels wegzuigen

In de loop van tientallen jaren kunnen wortels zich een weg banen onder voetpaden, fietspaden en rijwegen alsmede onder gebouwen waar het schade kan berokkenen aan bijvoorbeeld rioleringen en gas-, elektriciteit- en waterleidingen.

Door in-situ de grond tussen de wortels weg te zuigen hoeven er geen grootschalige kap- en graafwerkzaamheden te worden uitgevoerd. Vraag een gratis en volledig vrijblijvende offerte aan zodat u ziet wat het u zou gaan kosten én hoeveel goedkoper het is dan de reguliere methodes.

Overige droge stoffen zuigen

De gecertificeerde partners van De Bodemafsluiter.NL bieden een ruim dienstenpakket. Niet alleen is men gespecialiseerd in de diverse vormen van aanbrengen van kruipruimte isolatie en bodemafsluiting, maar ook de volgende werken kunnen verricht worden (beperkte opsomming) :

Droge stoffen zuigen

  • sleuven en ruimtes onder gebouwen vrijzuigen

  • zuigen van allerhande soorten droge stoffen zoals grond, kalkkorrels, stenen, grind, en overige droge stoffen

  • opzuigen van grind van daken en terrassen

  • boomwortels vrijzuigen

  • kabels en rioleringen vrijzuigen

  • allerhande andere werken waarbij droge stoffen gezogen dienen te worden c.q. verwijderd dienen te worden.

Kruipruimtes en kelders

Dit onderdeel beperkt zich tot het op en wegzuigen van grond, zand en stenen ten behoeve van het maken van een kruipruimte of kelder.

Leegzuigen kruipruimte door middel van vacuümtechniek

Kelderbouw

M.b.v. speciale zuigslangen wordt zand onder de woning weggezogen en afgevoerd naar een stortlocatie.

Vrijblijvende offerte grond / zand wegzuigen?

VRIJBLIJVENDE PRIJSINDICATIE

Wilt u weten wat het eventueel zou kosten indien wij voor u werkzaamheden gaan verrichten? Vraag dan een GRATIS INTERNETOFFERTE aan en wij zorgen voor een snelle offerte voor de werkzaamheden van uw keuze.Tevens brengen wij direct de subsidiemogelijkheden voor u in kaart

Wat doen wij?

Specialisten op het gebied van bodemafsluiting, kruipruimtes isoleren, vloeren isoleren, kruipruimte maken, kruipruimtes leegzuigen, kelders maken, sleuven zuigen, terrassen en kruipruimtes ophogen, drainages en rioleringen plaatsen.

Werkzaam door geheel Nederland. Actief sinds 2007.

Voor particulieren, bedrijven en overheden

Subsidie 2023: 2 landelijke subsidies voor kruipruimte isolatie

In 2023 zijn er twee relevante landelijke subsidieregelingen:

1. 30% subsidie op bodem- / kruip- / vloerisolatie en

2. Laag BTW tarief van 9% op arbeidskosten voor isolatiewerken (in plaats van 21%)

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleindes. Door akkoord te gaan, geeft u toestemming voor dat de cookies gebruikt mogen worden voor bijvoorbeeld personalisatie van advertenties of registratie ten behoeve van Google Analytics. Door op instellingen te klikken gaat u naar onze Cookie pagina waar u deze per stuk kunt uit-of aanzetten. U kunt ook direct naar onze privacy pagina gaan.

Instellingen