Specialisten op het gebied van bodemafsluiting, kruipruimtes isoleren, vloeren isoleren, kruipruimte maken, kruipruimtes leegzuigen, kelders maken, sleuven zuigen, terrassen en kruipruimtes ophogen, drainages en rioleringen plaatsen. Werkzaam door geheel Nederland.

GRATIS INTERNET OFFERTE

Geen kruipruimte

Zonder kruipruimte toch vocht- en koudeproblemen

Bovenmatig veel vocht in kruipruimte zorgt voor gezondheidsproblemen van bewoners

Niet elke woning in Nederland is voorzien van een kruipruimte. De begane grond vloer rust in een dergelijk geval veelal direct op de grond of er is sprake van een minimale kruipruimte van bijvoorbeeld slechts 10 tot 15 cm.

Indien men toch de koude en vochtige vloer wil isoleren zijn er enkele mogelijkheden of een combinatie van deze mogelijkheden: ondanks een minimale kruipruimtehoogte zijn wij toch in staat deze van buitenaf te isoleren met behulp van schelpen of isolatiechips.

Een andere mogelijkheid is om de kruipruimte wat uit te diepen door het wegzuigen van de aanwezige grond. Daarna kan de kruipruimte geïsoleerd worden met bijvoorbeeld schelpen.

Nieuwbouw en Bouwbesluit

Het meest recente bouwbesluit gaat uit van het NIET aanbrengen van kruipruimtes onder nieuw te bouwen woningen. Dit besluit is genomen in verband met een betere energiezuinigheid, tenslotte ontbreekt de vochtige kruipruimte ! In de praktijk komen wij echter dagelijks aannemers tegen die het besluit niet verstandig vinden. De verwachting is dan ook dat het besluit in de nabije toekomst weer aangepast zal worden.

Nadelen ontbreken kruipruimte

  • leidingwerk is onbereikbaar

  • door o.a. grondwater kan toch water onder de vloer komen waardoor leefklimaat bovengronds minder wordt

  • bereikbaarheid t.b.v. ventilatie en isolatie is niet aanwezig

  • nieuwe aansluiting leidingwerk (b.v. t.b.v. open haard of verplaatsing keuken) is onmogelijk

Maken kruipruimte is mogelijk

Indien u geen kruipruimte hebt, maar er een wil hebben dan zijn er voldoende mogelijkheden om dat te realiseren. Enkele basis voorwaarden zijn dat de kruipruimte bereikbaar moet zijn middels een geïsoleerd kruipluik (dat ook nog gemaakt moet worden). Daarnaast moet de kruipruimte voldoende geventileerd worden en vrij van gevaren zijn, bijvoorbeeld het risico van instorting of inkalving van de zijkanten.

Het maken van een kruipruimte is niet werk dat door de doe-het-zelver kan worden uitgevoerd.

Kijk verder hoe men een kruipruimte creëert.

Isolatie ook mogelijk bij minimale kruipruimte

Gat in beton geboord t.b.v. blazen schelpen onder vloer

Ook bij huizen of gebouwen waar geen of minimale kruipruimtes zijn, kunnen schelpen aangebracht worden ter isolatie en sterke verbetering van het binnenklimaat en daardoor comfortverhogend.

Dit gebeurt door het boren van gaten op enkele punten (deze worden later weer professioneel en netjes dichtgemaakt) en het blazen van de gewenste isolatiematerialen zoals bijvoorbeeld isolatieschelpen.

Toegang tot kruipruimte creëren.

Leidingwerk goed bereikbaar d.m.v. kruipluik en kruipruimte

Korrels uit kruipruimte wegzuigen

Creëeren extra ruimte ondergronds

VRIJBLIJVENDE PRIJSINDICATIE

Wilt u weten wat het eventueel zou kosten indien wij voor u werkzaamheden gaan verrichten? Vraag dan een GRATIS INTERNETOFFERTE aan en wij zorgen voor een snelle offerte voor de werkzaamheden van uw keuze.Tevens brengen wij direct de subsidiemogelijkheden voor u in kaart

Wat doen wij?

Specialisten op het gebied van bodemafsluiting, kruipruimtes isoleren, vloeren isoleren, kruipruimte maken, kruipruimtes leegzuigen, kelders maken, sleuven zuigen, terrassen en kruipruimtes ophogen, drainages en rioleringen plaatsen.

Werkzaam door geheel Nederland. Actief sinds 2007.

Voor particulieren, bedrijven en overheden

Subsidie 2023: 2 landelijke subsidies voor kruipruimte isolatie

In 2023 zijn er twee relevante landelijke subsidieregelingen:

1. 30% subsidie op bodem- / kruip- / vloerisolatie en

2. Laag BTW tarief van 9% op arbeidskosten voor isolatiewerken (in plaats van 21%)

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleindes. Door akkoord te gaan, geeft u toestemming voor dat de cookies gebruikt mogen worden voor bijvoorbeeld personalisatie van advertenties of registratie ten behoeve van Google Analytics. Door op instellingen te klikken gaat u naar onze Cookie pagina waar u deze per stuk kunt uit-of aanzetten. U kunt ook direct naar onze privacy pagina gaan.

Instellingen