GRATIS INTERNET OFFERTE

SUBSIDIES

Subsidie 2022: 2 landelijke subsidies voor kruipruimte isolatie

Subsidieregeling 1

Via de subsidieregeling Investerings Subsidie Energie (ISDE) kunt u een subsidie van 30% ontvangen op de totale kosten van de genomen isolatiemaatregelen. U moet minimaal 2 maatregelen uit laten voeren op het gebied van:

- Spouwmuurisolatie (isoleren bestaande spouwmuren)

- Dakisolatie (isoleren bestaand dak of zolder of vlieringvloer)

- Gevelisolatie (binnen en buitengevel)

- Vloerisolatie / kruipruimte isolatie

- Bodemisolatie / kruipruimte isolatie

- Hoogrendementsglas (HR++ glas of Triple Glas).

Subsidieregeling 2

Het isoleren van de kruipruimte (zowel de bodem als e vloer) vallen onder de (permanente) regeling voor ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN . De arbeidskosten bij het energiebesparend isoleren van vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar, vallen onder het 9%-tarief.
De belangrijkste voorwaarde is dat de Rc-waarde (de warmteweerstand) van de scheidingsconstructie voldoet aan de warmteweerstand die geldt voor bestaande woningen (Rc-waarde 1,3).

Subsidieregeling 2

Het isoleren van de kruipruimte (zowel de bodem als e vloer) vallen onder de (permanente) regeling voor ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN . De arbeidskosten bij het energiebesparend isoleren van vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar, vallen onder het 9%-tarief.
De belangrijkste voorwaarde is dat de Rc-waarde (de warmteweerstand) van de scheidingsconstructie voldoet aan de warmteweerstand die geldt voor bestaande woningen (Rc-waarde 1,3).