Doorslaand vocht

Wat is doorslaand vocht ?

Doorslaand vocht is vocht dat via gevel of fundering 'doorlekt' of 'doorslaat' naar de binnenmuren van een woning. Via een niet-waterdichte gevel (bijvoorbeeld door kapotte voegen) kunnen slagregens doorslaan en de gehele binnenmuur vochtige maken. Wat ook veel voorkomt is het doorslaan van muren van kelders en funderingen. Aantasting van het bouwmateriaal, hoge vochtigheidsgraagd, schimmel, zwammen en ongedierte zijn de gevolgen daarvan.

Voorbeeld van doorslaand vocht (vocht tegen zijgevel via regen en wind of grondwater in geval van bijvoorbeeld kelderruimte

Vocht- en stankproblemen

Aangetaste muur laat vocht door

Vocht is het schadelijkste element voor uw huis en leefcomfort. Wegens allerlei redenen, zoals lekkages of doorslag van regen wordt een woning aangetast en het leefklimaat verslechterd. Door ventilatie en allerlei isolatiemaatregelen wordt de aantasting bestreden. Dubbel glas, gevelisolatie en dakisolatie zijn vaak voorkomende aanpassingen. Echter met een heel belangrijke plek wordt vaak geen rekening gehouden: de kruipruimte die zich onder de gehele woning bevindt. Deze van nature vochtige ruimte is een bron van vocht en koude en in een later stadium van schimmels en ongedierte. Aantasting van leidingwerk, vochtschade in het huis, een koude vloer etc. zijn de gevolgen. Vocht in de kruipruimte dient bestreden te worden en wel door Kruipruimte isolatie en bodemafsluiting.

Woning wordt aan alle kanten belaagd door water

Water in kruipruimte

O.a. door hydrostatische druk en mankementen in de fundering komt water in de kruipruimte terecht.

Oorzaken doorslaand vocht

  • vochtwerendheid gevel en fundering onvoldoende (impregneren noodzakelijk)
  • gaten/scheuren in gevel of fundering (steen en betonreparatie noodzakelijk)
  • voegen kapot of weg (opnieuw voegen en dan impregneren)
  • kozijnen onvoldoende afgedicht
  • constructiefouten in de bouw (15% van nieuwbouw wordt met constructiefouten opgeleverd)
  • doorvoeren leidingwerk onvoldoende afgedicht (met name in kruipruimte bij riool/waterleiding/gas/telefonieleidingen door fundering)

Wat kunt u doen tegen doorslaand vocht ?

We onderscheiden twee soorten oplossingen. Als eerste dient u de oorzaak te bestrijden en als tweede dient u de symptomen te bestrijden. Over de oorzaken: deze variëren van geval tot geval, maar stel nu dat uw fundering kapot is bij enkele leidingdoorvoeren en dat dat de oorzaak is van het water dat stelsematig in de kruipruimte terecht komt en voor grote problemen zorgt. Het eerste dat u dan moet doen is het aanpakken van die lekkage: zorg dat de buitenkant van de fundering vrijgegraven wordt en de lekkages verholpen worden door de muur weer goed dicht en vochtwerend te maken.

Het tweede deel van de oplossing ligt in het wederom droog maken en houden van uw kruipruimte: een combinatie van nieuwe bodemafsluiting (laag zand van bijvoorbeeld 30 cm) met een laagje schelpen van bijvoorbeeld 10 cm kan de effecten van de vochtige kruipruimte compleet teniet doen en de invloeden op uw woning wegnemen. Hierdoor zal het leefklimaat in de woning weer fors behaaglijker worden.

Oplossing wateroverlast kruipruimtes

Kortom, in Nederland is een gemiddelde kruipruimte een vochtige aangelegenheid. Uit onderzoek van Stichting Eigen Huis is naar voren gekomen dat zeker 40 % van de kruipruimtes van Nederlandse woningen vochtig is en daardoor overlast geeft.

Belangrijke vraag: wat kunt u er aan doen ?

Hieronder lees u de oplossingen:

Kruipruimte isoleren Isoleren van de kruipruimte met schelpen of zand

Bodemafsluiting Bodemafsluiting is het aanbrengen van een laag isolerend materiaal waarmee de ondergrond afgeslot...

Vloer isoleren Een andere veelgebruikte manier om de vochtige en koude lucht van de kruipruimte tegen te gaan is...

Kruipruimte is vochtig

Rioleringsprobleem

Kruipruimte isolatie voor uw woning: de meeste huizen en gebouwen in Nederland hebben een zogenaamde kruipruimte die onder het gehele pand doorloopt. De bodem van de kruipruimte bestaat uit grond en/of zand en is meestal heel vochtig. Zodra het buiten regent, wordt de kruipruimte vochtig. In veel kruipruimtes staat er permanent een laag water. Dit stilstaande brakke water zorgt voor veel problemen: vocht en koude op de bovengelegen verdiepingen (koude vloer), optrekkend vocht in de muren en het ontstaat van schimmels, zwammen en ongedierte.

Schelpisolatie positief bij Tros Radar

Bron: Trosradar.nl Weergave van uitslag tevredenheidsonderzoek onder 24000 panelleden van Vereniging Eigen Huis

Bron: Trosradar.nl

Weergave van uitslag tevredenheidsonderzoek onder 24000 leden van het Tros Radar Testpanel.

Op 16 maart heeft Tros Radar in samenwerking met Vereniging Eigen Huis een special over vochtige kruipruimtes en kruipruimte isolatie uitgezonden. Als toonaangevende website werd www.debodemafsluiter.nl (oude versie) in het introductiefilmpje getoond, waarvoor onze dank. Belangrijker zijn echter de feiten : 40 % van de huishoudens in Nederland heeft last van een vochtige kruipruimte en van de 24000 leden van het Tros Radar Testpanel.gaf maar liefst 80 % aan tevreden te zijn over schelpen als kruipruimte isolatie, de hoogste tevredenheidsscore van alle onderzochte mogelijkheden. Hoewel schelpen iets duurder zijn dan de overige methodes, heeft dit natuurprodukt enkele unieke eigenschappen die het bij uitstek geschikt maken voor kruipruimte isolatie.

Tros Radar Uitzending Kruipruimte Isolatie

Vrijblijvende prijsindicatie

Gratis Internet Offerte Aanvragen

Wilt u weten wat het eventueel zou kosten indien wij voor u een nieuwe bodemafsluiting aanbrengen ? Vraag dan een GRATIS INTERNETOFFERTE aan en wij zorgen voor een snelle offerte voor het zandblazen of zandspuiten of schelpen blazen. Wij brengen direct de subsidiemogelijkheden voor u in kaart !

Vochtwering en impregneren

Muren vochtwerend maken door impregeneren en lekke kelders weer dichten ? U kunt er alles op lezen op www.devochtbestrijder.nl.

Kruipruimte Isolatie Specialisten

Debodemafsluiter

Klik voor meer info

Achter De Bodemafsluiter zit een groep van gerenommeerde en gespecialiseerde bedrijven die aanvullende werkzaamheden verrichten die allen te maken hebben met vocht en stankproblemen in kruipruimtes. Deze bedrijven zijn gecertificeerd, lid van organisaties als Uneto-VNI en hebben gezamenlijk meer dan 75 jaar ervaring op dit gebied.

WERKZAAMHEDEN WORDEN MET GARANTIE UITGEVOERD.