GRATIS INTERNET OFFERTE

Wat doen wij?

Specialisten op het gebied van bodemafsluiting, kruipruimtes isoleren, vloeren isoleren, kruipruimte maken, kruipruimtes leegzuigen, kelders maken, sleuven zuigen, terrassen en kruipruimtes ophogen, drainages en rioleringen plaatsen.

Werkzaam door geheel Nederland. Actief sinds 2007.

Voor particulieren, bedrijven en overheden

Subsidie 2022: 2 landelijke subsidies voor kruipruimte isolatie

In 2022 zijn er twee relevante landelijke subsidieregelingen:

1. 20% subsidie op bodem- / kruip- / vloerisolatie en

2. Laag BTW tarief van 9% op arbeidskosten voor isolatiewerken (in plaats van 21%)

Hoe werkt zandblazen eigenlijk ?

Zandblazen of zandspuiten

Zand is een zwaar en compact product

Het verplaatsen van zand door middel van lucht of water wordt zandblazen of zandspuiten genoemd. Deze termen betekenen hetzelfde: zand of een andere droge stof wordt over een bepaalde afstand middels het medium lucht of water getransporteerd.

Aangezien zand een zwaar produkt is (1 liter zand weegt circa 1,5kg) is er veel kracht en energie voor nodig om dat te bewerkstelligen. Nederland bezit veel expertise op het gebied van zandverplaatsing in de off-shore industrie. Zo waren Nederlandse bedrijven nauw betrokken bij het opspuiten van de kunstmatige eilanden in het Midden-Oosten.


Blaaswagens of vacupress wagens

Op het land worden deze werkzaamheden veelal uitgevoerd door vacupresswagens ook wel blaaswagens genoemd. Deze speciale vrachtwagens bezitten een enorm sterke luchtverplaatsingsunit in combinatie met circa 20m3 aan laadruimte. Hierdoor kan over een afstand van maximaal 100 meter zand, schelpen, kalkkorrels of bijvoorbeeld grind worden geblazen maar ook worden weggezogen.

Droge stoffen wagen

Schelpen of zand worden onder luchtdruk geblazen c.q. gespoten

Door de toepassing van speciale blaasbulkwagens of vacupresswagens kan het zware product zand door middel van een zeer krachtige luchtstroom via rubberen slangen op elke plaats geblazen of gespoten worden. Het zandblazen of zandspuiten is een uitstekende methode om snel en gecontroleerd moeilijk bereikbare plaatsen volledig te bedekken onder een dikke laag schoon zand.

Zandblazer

Zandblazer aan de slag

Het zand kan niet alleen in kruipruimtes en kelders geblazen worden, maar ook in of op moeilijk bereikbare plaatsen die voor standaard vrachtwagens en kranen niet bereikbaar zijn. Leg uw probleem voor en vraag een kostenloze offerte aan, zodat u snel weet of zandblazen een oplossing voor u is.

Zelf doen ?

Zelf zand scheppen

Zelf zand scheppen: vermoeiend en langdurend

Het aanbrengen van zand kan door diverse methodes uitgevoerd worden, zoals het storten van zand met behulp van een kruiwagen, graafmachine of handmatig. Echter deze methodes zijn in moeilijk bereikbare plaatsen als kruipruimtes en kelders niet eenvoudig. Voor een noodzakelijke laagdikte van zo'n 30 cm is voor een kruipruimte van bijvoorbeeld 9 x 6 meter in totaal circa 16,2 m3 nodig. (weegt circa 24,3 ton). Met een emmer van 10 liter (15 kg), dient u dus zo'n 1620 keer uw emmer naar binnen te dragen en om te keren.

Er is een effici nte oplossing voor dit probleem: het zogenaamd blazen of spuiten van zand.

De partners van Debodemafsluiter.nl worden door aannemers en woningstichtingen ook ingeschakeld bij nieuwbouwprojecten

VRIJBLIJVENDE PRIJSINDICATIE

Wilt u weten wat het eventueel zou kosten indien wij voor u werkzaamheden gaan verrichten? Vraag dan een GRATIS INTERNETOFFERTE aan en wij zorgen voor een snelle offerte voor de werkzaamheden van uw keuze.Tevens brengen wij direct de subsidiemogelijkheden voor u in kaart