Specialisten op het gebied van bodemafsluiting, kruipruimtes isoleren, vloeren isoleren, kruipruimte maken, kruipruimtes leegzuigen, kelders maken, sleuven zuigen, terrassen en kruipruimtes ophogen, drainages en rioleringen plaatsen. Werkzaam door geheel Nederland.

GRATIS INTERNET OFFERTE

Doorslaand vocht

Wat is doorslaand vocht ?

Doorslaande muur

Doorgeslagen keldermuur

Doorslaand vocht is vocht dat via gevel of fundering 'doorlekt' of 'doorslaat' naar de binnenmuren van een woning. Via een niet-waterdichte gevel (bijvoorbeeld door kapotte voegen) kunnen slagregens doorslaan en de gehele binnenmuur vochtige maken. Wat ook veel voorkomt is het doorslaan van muren van kelders en funderingen. Aantasting van het bouwmateriaal, hoge vochtigheidsgraagd, schimmel, zwammen en ongedierte zijn de gevolgen daarvan.

Vocht- en stankproblemen

Aangetaste muur laat vocht door

Vocht is het schadelijkste element voor uw huis en leefcomfort. Wegens allerlei redenen, zoals lekkages of doorslag van regen wordt een woning aangetast en het leefklimaat verslechterd. Door ventilatie en allerlei isolatiemaatregelen wordt de aantasting bestreden. Dubbel glas, gevelisolatie en dakisolatie zijn vaak voorkomende aanpassingen. Echter met een heel belangrijke plek wordt vaak geen rekening gehouden: de kruipruimte die zich onder de gehele woning bevindt. Deze van nature vochtige ruimte is een bron van vocht en koude en in een later stadium van schimmels en ongedierte. Aantasting van leidingwerk, vochtschade in het huis, een koude vloer etc. zijn de gevolgen. Vocht in de kruipruimte dient bestreden te worden en wel door Kruipruimte isolatie en bodemafsluiting.

Woning wordt aan alle kanten belaagd door water

Tekening 6 vochtoorzaken in woning

Woning wordt aan alle kanten belaagd door water

Oorzaken doorslaand vocht

  • vochtwerendheid gevel en fundering onvoldoende (impregneren noodzakelijk)

  • gaten/scheuren in gevel of fundering (steen en betonreparatie noodzakelijk)

  • voegen kapot of weg (opnieuw voegen en dan impregneren)

  • kozijnen onvoldoende afgedicht

  • constructiefouten in de bouw (15% van nieuwbouw wordt met constructiefouten opgeleverd)

  • doorvoeren leidingwerk onvoldoende afgedicht (met name in kruipruimte bij riool/waterleiding/gas/telefonieleidingen door fundering)

Wat kunt u doen tegen doorslaand vocht ?

We onderscheiden twee soorten oplossingen. Als eerste dient u de oorzaak te bestrijden en als tweede dient u de symptomen te bestrijden. Over de oorzaken: deze vari ren van geval tot geval, maar stel nu dat uw fundering kapot is bij enkele leidingdoorvoeren en dat dat de oorzaak is van het water dat stelsematig in de kruipruimte terecht komt en voor grote problemen zorgt. Het eerste dat u dan moet doen is het aanpakken van die lekkage: zorg dat de buitenkant van de fundering vrijgegraven wordt en de lekkages verholpen worden door de muur weer goed dicht en vochtwerend te maken.

Het tweede deel van de oplossing ligt in het wederom droog maken en houden van uw kruipruimte: een combinatie van nieuwe bodemafsluiting (laag zand van bijvoorbeeld 30 cm) met een laagje schelpen van bijvoorbeeld 10 cm kan de effecten van de vochtige kruipruimte compleet teniet doen en de invloeden op uw woning wegnemen. Hierdoor zal het leefklimaat in de woning weer fors behaaglijker worden.

Oplossing wateroverlast kruipruimtes

Kortom, in Nederland is een gemiddelde kruipruimte een vochtige aangelegenheid. Uit onderzoek van Stichting Eigen Huis is naar voren gekomen dat zeker 40 % van de kruipruimtes van Nederlandse woningen vochtig is en daardoor overlast geeft.

Belangrijke vraag: wat kunt u er aan doen ?

Hieronder lees u de oplossingen:

Kruipruimte is vochtig

Rioleringsprobleem

Kruipruimte isolatie voor uw woning: de meeste huizen en gebouwen in Nederland hebben een zogenaamde kruipruimte die onder het gehele pand doorloopt. De bodem van de kruipruimte bestaat uit grond en/of zand en is meestal heel vochtig. Zodra het buiten regent, wordt de kruipruimte vochtig. In veel kruipruimtes staat er permanent een laag water. Dit stilstaande brakke water zorgt voor veel problemen: vocht en koude op de bovengelegen verdiepingen (koude vloer), optrekkend vocht in de muren en het ontstaat van schimmels, zwammen en ongedierte.

VRIJBLIJVENDE PRIJSINDICATIE

Wilt u weten wat het eventueel zou kosten indien wij voor u werkzaamheden gaan verrichten? Vraag dan een GRATIS INTERNETOFFERTE aan en wij zorgen voor een snelle offerte voor de werkzaamheden van uw keuze.Tevens brengen wij direct de subsidiemogelijkheden voor u in kaart

Wat doen wij?

Specialisten op het gebied van bodemafsluiting, kruipruimtes isoleren, vloeren isoleren, kruipruimte maken, kruipruimtes leegzuigen, kelders maken, sleuven zuigen, terrassen en kruipruimtes ophogen, drainages en rioleringen plaatsen.

Werkzaam door geheel Nederland. Actief sinds 2007.

Voor particulieren, bedrijven en overheden

Subsidie 2023: 2 landelijke subsidies voor kruipruimte isolatie

In 2023 zijn er twee relevante landelijke subsidieregelingen:

1. 30% subsidie op bodem- / kruip- / vloerisolatie en

2. Laag BTW tarief van 9% op arbeidskosten voor isolatiewerken (in plaats van 21%)

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleindes. Door akkoord te gaan, geeft u toestemming voor dat de cookies gebruikt mogen worden voor bijvoorbeeld personalisatie van advertenties of registratie ten behoeve van Google Analytics. Door op instellingen te klikken gaat u naar onze Cookie pagina waar u deze per stuk kunt uit-of aanzetten. U kunt ook direct naar onze privacy pagina gaan.

Instellingen