Leidingen en gangen vullen

Gangen zuigen

Het afvullen van leidingen en gangen

Oud leidingwerk of rioleringen die verwijderd zijn of gangen die gecreëerd zijn ten behoeve van reparatiewerk kunnen door ons volgeblazen of volgespoten worden met zand of andere droge stoffen zodat er geen of een minimale kans op verzakkingen zijn.

Afvullen of opvullen van ruimtes

In verband met veiligheid en stabiliteit is het vaak noodzakelijk om bepaalde ruimtes op te vullen met zand of met andere droge stoffen. U kunt dan denken aan buitengebruik zijnde rioleringen waarbij voorkomen moet worden dat mensen in de rioleringen gaan of dat de bovenliggende grond op een gegeven moment kan gaan verzakken.

Of het afvullen van een ondergrondse brandstoftank om te voorkomen dat er andere stoffen in worden aangebracht of dat het wegdek gaat inzakken.

Sleuf in grond vrijgezogen.

Vrijblijvende prijsindicatie

Gratis Internet Offerte Aanvragen

Wilt u weten wat het eventueel zou kosten indien wij voor het afvullen of opvullen van ruimtes ? Vraag dan een GRATIS INTERNETOFFERTE aan en wij zorgen voor een snelle offerte voor het zandblazen of het blazen of spuiten van andere droge stoffen.

Droge Stoffen Specialisten

Debodemafsluiter

Klik voor meer info

Achter De Bodemafsluiter zit een groep van gerenommeerde en gespecialiseerde bedrijven die aanvullende werkzaamheden verrichten die allen te maken hebben met vocht en stankproblemen in kruipruimtes. Deze bedrijven zijn gecertificeerd, lid van organisaties als Uneto-VNI en hebben gezamenlijk meer dan 75 jaar ervaring op dit gebied.

WERKZAAMHEDEN WORDEN MET GARANTIE UITGEVOERD.

Specialist in ondergronds werk

Ruimte zuigen

Maak een keuze uit onderstaande onderwerpen

Grond wortels/kabels wegzuigen Met dezelfde apparatuur waarmee zand en andere droge stoffen op een bepaald lokatie of in een rui...

Sleuven en gangen zuigen De Bodemafsluiter is specialist in het vrijzuigen van leidingwerk onder gebouwen. Of het nu gaat ...

Grind zuigen en blazen van en op daken Al meer dan 50 jaar wordt op platte daken de dakbedekking verzwaard met dakgrind. Met name bitume...

Leidingen en gangen vullen Oud leidingwerk of rioleringen die verwijderd zijn of gangen die gecre erd zijn ten behoeve van r...

Andere stoffen zuigen en blazen

Drainage in kruipruimte installeren In veel gebieden in Nederland is sprake van een permanent hoge grondwaterstand. Bij de ontwikkeli...

Energielabel en kruipruimte isoleren Net als bij auto's en huishoudelijke apparaten bestaat er ook een Energielabel voor woningen. Het...

Ruimtes opvullen zoals damwanden In verband met veiligheid en stabiliteit is het vaak noodzakelijk om bepaalde ruimtes op te vulle...

Informatie Argex Korrels Blazen Argex Korrels zijn lichtgewicht ge xpandeerde kleikorrels die voor talloze toepassingen gebruikt ...

Informatie Lava Bims blazen Lava bims zijn lichtgewicht stukjes vulkanisch gesteente. Het gesteente heeft een groot aantal he...